CDA vraagt aandacht voor wateroverlast

Onder het motto ‘Kansen zien’ heeft het CDA op zaterdag 5 november in de gemeente Asten aandacht gevraagd voor wateroverlast.

Naast ernstige hagelschade heeft de gemeente ook dit jaar te maken gekregen met hevige neerslag. Dat leidde tot veel overlast in zowel de bebouwde kom als het buitengebied. De Wolfsberg is een van de vele locaties in Asten waar afgelopen zomer meerdere keren kelders en tuinen onder water zijn gelopen.

Het CDA ging op de Wolfsberg in gesprek met buurtbewoners die dit jaar veel overlast hebben ervaren.

Fractievoorzitter John Bankers: ‘Wij zien kansen om wateroverlast op plekken als de Wolfsberg en Sterrenwijk aan te pakken. Het afkoppelen van het regenwater wordt genoemd. Dat is wat ons betreft een prima begin. Het voorkomt mogelijk een hoop ellende op een later moment. Wij zijn geen voorstander van verplicht afkoppelen, zoals ze dat bijvoorbeeld in andere gemeenten doen, maar wij vragen de gemeente wel om na te denken over de vraag hoe we inwoners verder kunnen stimuleren om hierin mee te denken en doen. Voor ons staat het als een ‘paal boven water’ dat we dit vraagstuk niet alleen op kunnen pakken en in die zin is een intensieve samenwerking met het waterschap van groot belang’.

Het CDA zal bij de begrotingsbehandeling op dinsdagavond 8 november ook uitgebreid stilstaan bij de wateroverlast en met mogelijke ideeën komen.