Mannenkoor A Capella huldigde jubilarissen

Na een succesvolle muzikale revue van het Lieropse mannenkoor A Capella op zaterdag 5 november werd het jubileumjaar op zaterdag 26 november afgesloten met de huldiging van enkele jubilarissen en een receptie.

Voorafgaand aan de receptie werden vele koorleden gehuldigd. Sjaak Gubbels en Albert Hendrikx zijn vijftig jaar lid.

Sjaak Gubbels is medeoprichter van het koor en was ook lange tijd penningmeester en secretaris. Hij is ook de man die de financiële bronnen zoals vlooienmarkt en het fenomeen ‘commissarissen’ mede van de grond kreeg. Ook was hij o.a. betrokken bij de oprichting van twee jongerenkoren in Lierop.

Albert Hendrikx voetbalde in het oprichtingsjaar nog volop in het vaandelteam van de SV Lierop. Apart dat hij naast deze hobby zich ook bij A Capella aanmeldde voor zijn tweede hobby muziek. Zijn muziekkennis ontplooide hij, net als zijn gevoel voor een bal, op een geheel autodidactische manier. Niet voor niets is hij een van de beste beugelaars geworden en is hij lid van de muziekcommissie. Sjaak en Bert kregen voor deze prestatie een oorkonde en speldje. Bovendien werd Albert tot erelid benoemd. Sjaak is al langer erelid.

Ook koorleden, die meer dan 40 jaar lid waren, werden als erelid gehuldigd; Jan Aben, Piet van Mill, Ad van der Zanden, Frits van der Schouw, Peter van Schalen, Theo van Heugten, Huub van de Eikhof en Piet van Oosterhout.

Voorzitter Harrie van der Sanden werd ook benoemd tot erelid.

Hierna was het nog niet afgelopen want alle andere leden kregen ter gelegenheid van dit jubileumjaar nog een ledenspeldje.

Uit handen van wethouder Theo Maas kreeg Albert de vrijwilligersschaal van de gemeente Someren uitgereikt. De gemeente Someren prijst hiermee de inzet van een vrijwilliger. De vrijwilligersschaal is in 2010 ingesteld door de gemeente Someren als blijk van waardering voor de belangeloze inzet van inwoners voor het vrijwilligerswerk.