Convenant dorpsraden Heusden en Ommel ondertekend

Op woensdag 30 november werd in Hart van Heuze in Heusden het nieuwe convenant met de dorpsraden Heusden en Ommel ondertekend door wethouder Jac Huijsmans, Herman Kuijpers, voorzitter van de Dorpsraad Heusden en Jan Aarts, voorzitter van de Dorpsraad Ommel.

Het nieuwe convenant voor de dorpsraden is onlangs vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Asten. Het vorige convenant was na een looptijd van vier jaar automatisch beƫindigd. De periode van vier jaar was een bewuste keuze, hiermee loopt de duur van het convenant parallel aan de subsidieperiode. Ook voor het nieuwe convenant geldt dit.

De gemeente en de dorpsraden gaan de overeenkomst aan voor de periode 2017-2020.

In het convenant zijn onder meer zaken vastgelegd als de doelstelling, samenstelling, taken, verantwoordelijkheden en subsidiebedragen.

Ten opzichte van het oude convenant zijn er enkele wijzigingen. De tekst is met name aangescherpt op de rol van de gemeente. De gemeente heeft een initiƫrende houding, informeert de dorpsraad ongevraagd en tijdig over alle onderwerpen en processen die het dorp aangaan.