Gemeente en stichtingen tekenen intentieovereenkomst om te komen tot nieuw gemeenschapshuis

Op dinsdag 6 december ondertekenden René Martens en Henk van den Berg namens de stichtingsbesturen van De Beiaard en het Gemeenschapshuis Asten en wethouder Jac Huijsmans namens de gemeente Asten een intentieovereenkomst met betrekking tot de realisatie van een nieuw gemeenschapshuis.

Stichting Gemeenschapshuis Asten, waar De Klepel onder valt, en Stichting Beheer De Beiaard werken toe naar een fusie. Na een gebruikersenquête in 2014 is geconcludeerd dat het beter is als één overkoepelende organisatie verder te gaan in één gebouw. In 2015 is een huisvestingscommissie opgericht met leden uit diverse takken van de samenleving. Deze commissie heeft diverse gebouwen bekeken en vervolgens de voorkeur uitgesproken voor het ombouwen van het Heilig Hart Klooster aan de Wilhelminastraat 24 tot gemeenschapshuis. Momenteel voeren de stichtingsbesturen van De Klepel en De Beiaard samen een haalbaarheidsonderzoek naar deze locatie uit. Er is sprake van een particulier initiatief. De initiatiefnemers moeten immers eerst nog de haalbaarheid in beeld brengen en tot een go/no go besluit komen.

Hoewel het een particulier initiatief betreft speelt de gemeente wel een belangrijke rol in deze initiatieffase en heeft de gemeente ook een belang bij de ontwikkeling. Vandaar dat beide partijen hebben besloten tot een intentieovereenkomst te komen.

In deze overeenkomst spreken beide partijen af wat in deze fase de rolverdeling is. Het geeft de initiatiefnemers vertrouwen dat de gemeente het initiatief toejuicht en geeft ze een beeld van wat ze van de gemeente kunnen verwachten.

Op dit moment vinden gesprekken met alle huidige gebruikers van De Klepel en De Beiaard plaats. Ook wordt gewerkt aan een ruimteplan en begroting. In het tweede kwartaal van 2017 moet duidelijk worden of er een haalbaar plan, zowel ruimtelijk als financieel, gemaakt kan worden. Dan volgt uiteindelijk een go/no go besluit van de initiatiefnemers.