Gerrit Janssen nr.2 bij waterschapsverkiezingen

Gerrit Janssen uit Asten staat na Ernest de Groot op de tweede plaats van de kandidatenlijst van Water Natuurlijk voor de verkiezing van het Waterschapsbestuur Aa en Maas.

Deze verkiezing is tegelijk met die voor het provinciaal bestuur op 18 maart.

Gerrit Janssen heeft in maart 2014 afscheid genomen van de Astense gemeenteraad en kan zich nu volledig inzetten voor het waterschapswerk. Hij is al jaren actief als groene bestuurder bij Waterschap Aa en Maas. 

Op dit moment is Gerrit Janssen fractievoorzitter van de uit zes personen bestaande fractie Water Natuurlijk bij Waterschap Aa en Maas.

Zijn inzet in het bestuur is vooral gericht op de landschappelijke inpassing van waterlopen en de verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast zet hij zich in voor bevordering van de recreatieve waarde van water en de vismigratie. Sinds 1989 met een onderbreking van vier jaar is hij actief in de waterschapswereld. Ruim 32 jaar was hij ook gemeentebestuurder voor de Progressieve Groepering Asten.

Gerrit: “De inzet van het waterschap moet veel meer ten goede komen aan de burger, die de kosten draagt. Bij de waterkwaliteit moet meer het principe gelden dat de vervuiler betaalt. De komende jaren wil ik een duidelijke verbetering bereiken van de waterkwaliteit. Daardoor zal de soortenrijkdom in het water en de visstand kunnen toenemen. Bovendien wordt dan ook de recreatie vanwege gezonder water aantrekkelijker. De bestuurders van Water Natuurlijk willen vooral de betrokkenheid van de burger bij ons Oost-Brabantse waterstelsel en het genieten van water bevorderen. Daarom voel ik mij bij Water Natuurlijk zo goed thuis.”      

Naast Gerrit Janssen staan ook Ad Brouwers uit Someren, Maarten van den Boomen uit Asten en Frans Swinkels uit Deurne verkiesbaar voor Water Natuurlijk op 18 maart.