Vignet Gezonde School voor de Antoniusschool

Op maandag 19 december kreeg brede basisschool Antonius in Heusden, als eerste school in de gemeente Asten, uit handen van wethouder Jac Huijsmans het vignet Gezonde School uitgereikt.

Het vignet Gezonde School is een landelijke erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van haar leerlingen. Met dit deelvignet laat de school zien dat ze het welbevinden en de sociale veiligheid van haar kinderen, ouders en leerkrachten erg belangrijk vindt.

Brede basisschool Antonius heeft dit vignet met vlag en wimpel gehaald. Het is belangrijk om als school aandacht aan het welbevinden van ieder kind te besteden. Dit draagt bij aan gelukkige kinderen en betere schoolprestaties. De GGD Brabant-Zuidoost heeft de school ondersteund bij de aanvraag van het vignet Gezonde school. Karin Spijkers, gezondheidsmakelaar bij de GGD, was bij de uitreiking aanwezig.

Voor meer informatie over het vignet Gezonde school:www.gezondeschool.nl.