Geen nieuwjaarsreceptie in Lierop

De Belangengroep Lierop heeft besloten geen nieuwjaarsreceptie meer te houden.

Deze receptie is in 1981 in het leven geroepen om inwoners van Lierop en verenigingen in de gelegenheid te stellen elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Het besluit van de Belangengroep is ingegeven door de constatering dat de laatste jaren het draagvlak voor de receptie sterk is teruggelopen, getuige de steeds kleinere groep bezoekers.

Door de Belangengroep zijn pogingen ondernomen om mensen weer enthousiast te maken. Vorig jaar zijn er persoonlijke uitnodigingen verstuurd. Helaas is vastgesteld dat dit geen resultaat heeft gehad.

De verkiezing van de Lieropse mens, die plaatsvindt tijdens de nieuwjaarsreceptie, wordt verschoven naar een later tijdstip volgend jaar, bij een andere gelegenheid.

Het dagelijks bestuur van de Belangengroep is hierover in overleg met de organisatoren van de verkiezing.