55Plus-bal De Plattevonder en KBO

Op zaterdag 31 januari houdt carnavalsvereniging De Plattevonder uit Someren-Eind in samenwerking met de KBO de 55Plus-middag.

Samen met D’Einder Muzikanten, de Raad van Elf, de vorst en vorstin, het bestuur, Prins John I met zijn Prinses Helga, Jeugdprinses Lissy en Jeugdvorst Willem wordt dat een gezellige middag.

Ook de artiesten van de zanikavonden van De Plattevonder zullen hun medewerking verlenen.

De middag is alleen toegankelijk voor mensen van 55 jaar en ouder.

De middag begint om 13.30 uur in zaal De Platte Vonder.