Gezellig 55Plus-bal De Plattevonder en KBO

Op zaterdag 31 januari hield carnavalsvereniging De Plattevonder uit Someren-Eind in samenwerking met de KBO de 55Plus-middag.

Samen met D’Einder Muzikanten, de Raad van Elf, de vorst en vorstin, het bestuur, Prins John I met zijn Prinses Helga, Jeugdprinses Lissy en Jeugdvorst Willem wordt het een heel gezellige middag in zaal De Platte Vonder.

Ook de artiesten van de zanikavonden van De Plattevonder verleenden hun medewerking aan deze middag.