SIRIS.nl

Coach in het vrijwilligerswerk gezocht

Bij Onis Vrijwilligerscentrale melden mensen zich aan voor het vinden van vrijwilligerswerk.

Steeds vaker wordt men doorverwezen door een begeleider of contactpersoon van organisaties als GGZ, vluchtelingenwerk en een reintegratiebureau.

In de praktijk lukt het niet altijd om passend vrijwilligerswerk te vinden en vrijwilligersorganisaties vinden het vaak lastig om de juiste ondersteuning op maat te bieden. Het resultaat: geen geslaagde match en een teleurstelling voor zowel de persoon als de organisatie. Dit kan ook anders.

De Vrijwilligerscentrale is op zoek naar mensen die als vrijwillige coach bijzondere vrijwilligers gaan ondersteunen bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Met bijzondere vrijwilligers wordt bedoeld mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken om een stap te zetten richting vrijwilligerswerk. Dit zijn onder andere sommige mensen die langdurig zonder werk zijn, mensen met psychische en/of fysieke kwetsbaarheid en inburgeraars. De vrijwillige coach geeft coachende begeleiding aan de vrijwilliger tijdens een bepaalde periode, bijvoorbeeld van één tot maximaal drie maanden, tot er een geslaagde match is.

Een toekomstige vrijwillige coach volgt eerst een training, die bestaat uit vier dagdelen, waarin onderwerpen aan bod komen zoals contact maken, aansluiten bij de ander, luisteren en doorvragen, omgaan met weerstand en het geven van feedback.
De training is in maart en is gratis. Tijdstip en plaats worden nog bekend gemaakt.

Kunt u goed luisteren, hebt u gevoel voor humor, het hart op de goede plaats en heeft u zin en tijd om een aantal bijzondere vrijwilligers tijdelijk te ondersteunen (zo’n 2/3 uur per week) voor een bepaalde periode, wordt dan coach. Graag aanmelden voor 1 maart. Na aanmelding volgt een kennismaking en intakegesprek.

Voor vragen, meer informatie of een aanmelding voor de training kunt u contact opnemen met Onis Vrijwilligerscentrale, Carien van Eijden, tel. 0493-441256 en e-mail c.vaneijden@oniswelzijn.nl.