Bibliotheek Helmond-Peel gaat nieuwe koers varen

De bibliotheken van Asten, Deurne, Helmond en Someren zetten de komende jaren een nieuwe koers uit.

Vanuit een nieuw geformuleerde missie en visie gaat de bibliotheek nog meer dan nu het geval is, aandacht geven aan kinderen en kwetsbare groepen in de samenleving.

Leesplezier, zelfontplooiing, weerbaarheid, participatie en toegankelijkheid zijn sleutelwoorden voor het bibliotheekwerk de komende jaren.

Dit valt te lezen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan van Bibliotheek Helmond-Peel dat in januari 2017 is gepresenteerd onder de naam ‘Richting 2020’. Een ambitieus plan met het voornemen om alle kinderen (100% jeugd) te bereiken op het gebied van taal en lezen.

De bibliotheek zal daarvoor niet alleen fysiek maar ook meer en meer digitaal toegankelijk en zichtbaar zijn in stad en dorp.

Ook volwassenen kunnen in de bibliotheek terecht voor kennis en informatie op maatschappelijk, educatief en cultureel gebied. Een heel specifieke taakopdracht ziet de bibliotheek in een gezamenlijke bestrijding van laaggeletterdheid. Dat is nodig vanwege het grote aantal mensen in Zuidoost-Brabant dat een steun in de rug kan gebruiken op het gebied van taalvaardigheid.

In de vier genoemde bibliotheken wil Bibliotheek Helmond-Peel een bruisende ontmoetingsplek creëren waar professionele bibliotheekmedewerkers iedereen, ongeacht afkomst, geslacht en/of levensovertuiging, welkom willen heten.

Elk jaar zal de bibliotheek opnieuw het kompas ter hand nemen en de koers van het beleidsplan waar nodig bijstellen.

Het nieuwe, volledige beleidsplan staat op www.bibliotheekhelmondpeel.nl.