Eric Ronnes op bezoek bij CDA Someren

Tijdens de ledenvergadering van het CDA in Someren hield Tweede Kamerlid Eric Ronnes (CDA) een toespraak en ging verder in discussie met de leden.

Hij zit sinds anderhalf jaar in de Tweede Kamer en staat nu op de kandidatenlijst op de 17e plaats.

Ronnes ging in op de landbouwproblematiek, met name op de normen rondom de geur, fijnstof en andere uitstoot. Hij voorzag een technische oplossing voor de emissie. Hij constateert spanning tussen Nederlandse en Europese regels, maar een sterk Europa kunnen wij niet missen.

De verharding in politieke omgangsnormen baart ook hem zorgen. Er is steeds minder respect voor elkaar. Het mag niet zo zijn dat de hardste schreeuwers de overhand krijgen.

Verder kwamen de vele facetten van de zorg aan de orde. Over de verkiezingsuitslag was hij optimistisch. Met was extra inspanning zouden zomaar vier Brabantse CDA’ers in de Tweede Kamer plaats kunnen nemen.

De vergadering discussieerde daarna enige tijd over de aanpak van de wateroverlast in met name de Keizerstraat. Te weinig voortgang vond men. Daarna werd in groepen actief gedebatteerd over een drietal stellingen, die betrekking hadden over wat het CDA voor Someren wil betekenen.