Technasium netwerkbijeenkomst met Varendonck College

Het Evoluon in Eindhoven vormde op vrijdag 10 februari het decor voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Technasium.

In getallen uitgedrukt leverde dat zo’n 300 leerlingen van zes deelnemende scholen, ruim veertig technische bedrijven en instellingen en heel veel vruchtbare gesprekken tussen leerlingen en bedrijven op. Want het draaide tijdens deze bijeenkomst vooral om netwerken.

Leerlingen van het Technasium van het Varendonck College gingen op zoek naar mogelijke opdrachtgevers voor hun keuzeprojecten van het vak Onderzoeken en Ontwerpen. Door contacten te leggen met verschillende bedrijven kwamen ze meer te weten over wat er allemaal mogelijk is binnen de technische sector.

Maar ook voor bedrijven was de netwerkbijeenkomst erg zinvol. Zij konden op die dag niet alleen hun bedrijf promoten, maar ook kennismaken met mogelijk toekomstige werknemers. In een tijd van schaarste onder technisch personeel is het voor hen belangrijk om veel jongeren enthousiast te maken voor een technische vervolgopleiding.

De netwerkbijeenkomst werd geopend door Frank Schaapveld. Schaapveld is vice-president bij Medtronic, Supply Chain, Asia Pacific, 's werelds grootste bedrijf dat in medische technologie gespecialiseerd is.