Directeur Chris Theuws vertrekt bij Bergopwaarts

Directeur Chris Theuws van woningbouwvereniging Bergopwaarts gaat de woningbouwvereniging verlaten.

Hij heeft per 1 mei een benoeming aanvaard als directeur van Woningstichting De Zaligheden.

Chris Theuws is elf jaar lang directeur geweest van Bergopwaarts.

Op 20 april neemt de woningbouwvereniging afscheid van hem.

De Raad van Commissarissen is al aan de slag gegaan om zijn opvolging in te vullen.