Symposium Samen sterker voor taal en lezen

Tijdens het symposium 'Samen sterker voor taal en lezen', op dinsdag 14 februari in de bieb in Helmond, vierde Bibliotheek Helmond-Peel vijf jaar de Bibliotheek op school.

Op bijna 45 basisscholen is een bibliotheek op school gerealiseerd en met ruim vijftig kinderopvanglocaties is er een samenwerking.

Op 14 februari hief Bibliotheek Helmond-Peel, met partners uit het primair onderwijs, de kinderopvang en de gemeente, het glas om deze mijlpaal te vieren.

Taalontwikkeling is de basis voor een optimale schoolcarrière en later een passende functie en rol in de maatschappij. Lezen in brede zin bevordert de taalontwikkeling bij kinderen en draagt bij aan het voorkomen en/of terugdringen van laaggeletterdheid.

Peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties, basisscholen en voortgezet onderwijsscholen zijn onder andere gericht op deze taalontwikkeling. De bibliotheek biedt hen ondersteuning daarbij, met name op het gebied van leesbevordering, leesplezier, ontwikkeling van literaire competenties en mediawijsheid/informatievaardigheden. Met scholen, gemeenten en bibliotheek wordt gewerkt aan samenwerking om vorm en inhoud te geven aan leesbevordering en leesplezier, zodat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Gastspreker Tom van ‘t Hek (ex-tophockeyer, oud-bondscoach en ex-radiopresentator) gaf tijdens het symposium op geheel eigen wijze zijn visie op samenwerken en leiderschap.

Dit symposium was speciaal bedoeld voor bestuurders, directeuren en managers van basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Helmond, Deurne, Asten en Someren.