Aanmelden brugklasleerlingen Varendonck College

Het Varendonck College is een school voor praktijkonderwijs, VMBO, MAVO XL, HAVO, Technasium, VWO inclusief tweetalig gymnasium en atheneum.

Leerlingen uit groep 8 kunnen zich digitaal aanmelden voor de brugklas 2017–2018 van het Varendonck College.

Dit kan via www.varendonck.nl.

Het Varendonck College verwerkt de gegevens en zorgt dat die uitgeprint klaar liggen tijdens de aanmeldingsdagen op 13, 14 en 15 maart.

Samen met uw kind komt u op één van de aanmeldingsdagen naar het Varendonck College. Vergeet niet om een kopie van de zorgpas van uw kind mee te nemen en indien aanwezig een kopie van het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind.

De aanmeldingsdagen zijn op de onderstaande data en tijden. U kunt uw kind op beide locaties aanmelden voor alle typen brugklassen.
Maandag 13 maart 18.30-21.00 uur Beatrixlaan 25, Asten
Dinsdag 14 maart 16.00-17.30 uur Kanaalstraat 14, Someren
Dinsdag 14 maart 18.30-21.00 uur Kanaalstraat 14, Someren
Woensdag 15 maart 16.00-17.30 uur Beatrixlaan 25, Asten

Vanwege de werkzaamheden aan de Beatrixlaan is locatie Asten alleen bereikbaar via de Heesakkerweg. Ook de parkeerplaatsen zijn gewoon bereikbaar.