SIRIS.nl

Lierop doet mee met landelijke schoonmaakdag

Zaterdag 25 maart wordt de landelijke schoonmaakdag gehouden. Ook Lierop doet daaraan mee en alle Lieroppenaren, jong en oud, worden uitgenodigd mee te helpen.

De bedoeling is om langs de toegangswegen en in het dorp al het zwerfvuil op te ruimen.

De gemeente zorgt voor knijpers, handschoenen, hesjes en vuilniszakken.

De aanvang is om 9.30 uur vanaf het spandoek bij De Kleut en de actie stopt om 12.00 uur.

Aanmelden kan bij Gerard Claassen, tel. 06-22892965.