Huurverhoging Bergopwaarts volgt inflatie

Met het oog op onder andere de betaalbaarheid bekijkt woningbouwvereniging Bergopwaarts elk jaar opnieuw wat de mogelijkheden zijn om de huurverhoging zo beperkt mogelijk te houden.

 Voor 2015 is gekozen om de huur alleen inflatievolgend te verhogen. Dit komt voorlopig neer op 1% voor huurders met een inkomen tot € 43.786.

Het CBS publiceert half maart het definitieve inflatiecijfer.

Ook dit jaar is door de regering aangegeven dat er een inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast mag worden. Afhankelijk van het inkomen zijn de percentages vastgesteld op maximaal 2,5% tot 3%. Met een huurverhoging van 1% wijkt Bergopwaarts positief af van wat door de regering is vastgesteld.

De zogenaamde ‘scheefwoners’, mensen die wonen in een huis waarvan de huur te laag is in verhouding tot het inkomen van de huurder, krijgen wel de volledige toegestane huurverhoging van 5%. Het gaat hier om huishoudinkomens vanaf € 43.786.

De afgelopen twee jaar zijn er extra huurverhogingen toegepast om de doorstroom op de huurmarkt te bevorderen en om de verhuurdersheffing te kunnen betalen.

De verhuurdersheffing is een heffing die minister Blok oplegt aan alle woningcorporaties.

De nieuwe huurverhoging gaat in per 1 juli 2015.

Huurders van Bergopwaarts worden per brief voor mei geïnformeerd over de persoonlijke veranderingen.