Afscheid van directeur Chris Theuws van Bergopwaarts

Directeur Chris Theuws van woningbouwvereniging Bergopwaarts heeft de woningbouwvereniging verlaten.

Hij heeft per 1 mei een benoeming aanvaard als directeur van Woningstichting De Zaligheden.

Chris Theuws is elf jaar lang directeur geweest van Bergopwaarts.

Op donderdag 20 april nam de woningbouwvereniging afscheid van hem.