Gemeenteraadsvergadering Asten over voorjaarsnota

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 4 juli in het gemeentehuis. Aanvang 17.00 uur.

Op de agenda staat de voorjaarsnota 2017.

SIRIS-radio zendt deze raadsvergadering rechtstreeks uit.

Het doel van de voorjaarsnota is om een actueel beeld te schetsen van de (financiële) consequenties van beleid voor de jaren 2018 tot en met 2021 en om een integrale afweging te maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen, nieuwe wensen en/of bezuinigingen.

In de voorjaarsnota 2017 wordt onderscheid gemaakt in structurele consequenties en incidentele consequenties (Reserve Eenmalige Bestedingen). Deze voorjaarsnota laat een positief saldo van de begroting 2018 zien van € 640.139. Ook de meerjarenbegroting 2019 – 2021 sluit positief. Het doel om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting is hiermee gerealiseerd.

De Reserve Eenmalige Bestedingen laat een saldo zien van ruim € 3 miljoen op 31 december 2021.