Janine Spoor nieuwe lijsttrekker van Leefbaar Asten

De lokale Astense partij Leefbaar Asten stelde op vrijdag 7 juli de nieuwe lijsttrekker/kandidaat wethouder voor.

Janine Spoor, 45 jaar, is getogen in Asten tot zij in 1991 in Maastricht rechten ging studeren. Vanaf 2001 woont zij met Ed en hun drie kinderen weer in Asten.

Janine is nu werkzaam als coördinator Sociaal Domein (jeugd, Wet Maatschappelijke ondersteuning, werk en wonen) bij de gemeente Son en Breugel. Voor die tijd heeft zij in Den Bosch en Breda bij de Immigratie- en naturalisatiedienst, in Rotterdam en Eindhoven bij de Raad voor de Kinderbescherming en in Helmond als manager jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg gewerkt.

De zittend wethouder Jac Huijsmans draagt het stokje over aan Janine. Zij voert de lijst aan richting de verkiezingen in maart 2018.

Jac Huijsmans (65) neemt in maart 2018, na meer dan 16 jaar, afscheid van de politiek.