Asten moet weer gaan klinken als een klok

De gemeente Asten heeft het initiatief genomen om een nieuw klokkenevenement vorm te geven en heeft hierover een gesprek gehad met vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties waaronder de Ondernemersvereniging Asten.

Na veertien edities zijn de klokkendagen aan vernieuwing toe. Dit nieuwe evenement moet een brede doelgroep aanspreken en moet naast cultuur en zang/muziek ook andere zaken bieden. Het streven is een eendaags evenement op zondag (eventueel aangevuld met zaterdagavond) dat vanuit lokale draagkracht in vijf jaar uit moet groeien naar zo’n 10.000 bezoekers.

De gemeente wil graag inventariseren wat er leeft aan ideeën en wensen onder de Astense bevolking en daar horen ook de Astense ondernemers bij.

Vragen die hierbij gesteld kunnen worden:

• Wie pakt de organisatie op (wellicht in samenwerking met gemeente)
• Op welke locatie?
• Invulling programma?
• Aansluiting met thema Klok, welke ideeën zijn er?
• Tijdstip; wel of niet op meerdere dagen?
• Wie zijn erbij betrokken?
• Wat voor vernieuwends moet er georganiseerd worden om de Astenaren massaal op de been te krijgen voor een aansprekend evenement?
• Headliners?

De gemeente zal het evenement niet gaan organiseren. Het moet vanuit de organisaties en verenigingen komen. De gemeente zal uiteraard wel faciliteren en meedenken/meewerken waar mogelijk en stelt een financiële bijdrage beschikbaar van circa € 10.000 (onder voorbehoud van besluitvorming in de gemeenteraad).

Leden van de OVA kunnen hun mening en ideeën e-mailen naar m.strauss@ovasten.nl.