Informatieavond bedrijventerrein Florapark

De afgelopen periode heeft de gemeente Asten met een klankbordgroep van ondernemers van ICAS en OVA gewerkt aan de ontwikkeling van bedrijventerrein Florapark bij het voormalige Ei van Ommel en de Floralaan in Asten.

De verkoop van kavels kan nu beginnen en er wordt een start gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein.

De gemeente Asten houdt op donderdag 23 april een informatieavond over het bedrijventerrein Florapark. Deze avond begint om 20.00 uur in Hotel Nobis.

Tijdens deze avond wordt ingegaan op de planning van de aanleg, het stedebouwkundige plan, de grondprijzen, de verkoopprocedure, de beoogde beeldkwaliteit en het bestemmingsplan. 

Ook kunt u er kennismaken met Erik Sprangers, de gemeentelijke verkoopmanager voor Florapark.