Start pilot Boekstart in Het Lover

Op donderdag 16 april vond het officiële startschot plaats van de pilot Boekstart in de kinderopvang in de gemeente Asten op de locatie Het Lover.

Wethouder Jac Huijsmans was hierbij aanwezig.

Het officiële startschot ging gepaard met een bezoek van de voorleesbus ‘Blikkie’ aan verschillende kinderopvanglocaties van Korein en peuterspeelzalen van Pinkeltje.