Gemeente Someren start met klankbordgroep Cultuur

Door de gemeenteraad van Someren is de wens geuit om een Klankbordgroep Cultuur in te stellen. Dit om allereerst de samenhang en afstemming tussen de verschillende culturele instellingen in Someren te bevorderen.

Daarnaast kan een Klankbordgroep nog meerdere functies krijgen zoals: verzamelplaats voor vragen, uitwisselen van idee├źn, plannen van uitvoeringen op cultureel gebied en samenwerken aan projecten. Ook kan de Klankbordgroep een rol spelen bij het verwerven van subsidie bij overheid of particuliere instellingen. De Klankbordgroep zou uit ongeveer twaalf personen moeten bestaan, samengesteld uit een vertegenwoordiging van de verschillende culturele organisaties.

Afhankelijk van het aantal aangemelde personen, dat zitting wil nemen in de Klankbordgroep, zal mogelijk een selectie plaatsvinden. Dit gebeurt door de gemeente, in overleg met de betrokken personen/partijen.

Cultureel Centrum De Ruchte is bereid gevonden om de organisatie van de Klankbordgroep op zich te nemen. De lokale media-instelling SIRIS heeft zich bereid verklaard de Culturele Agenda te organiseren en beheren.

Alle besturen van culturele instellingen in Someren zijn inmiddels aangeschreven met de vraag of zij deelnemers aan de Klankbordgroep kunnen leveren.