Samen fit & creatief met Leef Someren

Samen fit & creatief met Leef Someren

Met het project ‘Leef Someren’ wordt sinds september 2016 extra aandacht besteed aan sport, bewegen, gezondheid en cultuur.

Dit gebeurt door de inzet van buurtsportcoaches die werkzaam zijn bij Trainingscentrum Teun en Paul (natuurlijk bewegen), Sportstuif en ONIS.

Dat heeft geleid tot tal van activiteiten binnen de thema’s Sportief & Gezond, Meedoen & Talent en Samen & Actief. Zo heeft het bewegingsonderwijs op de basisscholen een impuls gekregen door de introductie van Natuurlijk Bewegen; een volledig nieuw concept van bewegen op school (binnen en buiten) voor alle basisschoolgroepen.

De bewegingslessen worden verzorgd door de leerkrachten, die worden geschoold door een professionele buurtsportcoach. Een eerste evaluatie wijst uit dat deze nieuwe vorm van bewegingsonderwijs uitermate effectief is en bijdraagt aan onder andere gezondheid, kwaliteit van de motoriek, concentratievermogen.

Ook hebben de buurtsportcoaches nieuwe naschoolse sportactiviteiten opgestart en krijgen alle basisschoolkinderen de gelegenheid kennismakingslessen te volgen bij de Somerense sport- en cultuurverenigingen- en instellingen (Leef Sportief & Creatief). Op het Varendonck College wordt sport ingezet bij de inburgering van nieuwkomers. Het buurtsportwerk van Onis is onder andere gericht op sport en bewegen voor senioren en op het ondersteunen van (sport)verenigingen in de gemeente Someren.

Meer info: www.leefsomeren.nl.


Trefwoorden: