Bijzondere bijstand inschrijfkosten glasvezel buitengebied

De gemeente Someren vindt het erg belangrijk dat ook inwoners met een minimuminkomen in het buitengebied gebruik kunnen maken van glasvezel.

Daarom maakt de gemeente het mogelijk om hiervoor de bijzondere bijstand in te zetten. Voor inwoners met een minimuminkomen zijn de eenmalige inschrijfkosten van € 1.815 te hoog. Bijzondere bijstand kan hen hierbij helpen. Er is voor bijzondere bijstand geen inkomensgrens. Wel wordt rekening gehouden met vermogen en inkomen boven 120% van de bijstandsnorm. Dit heet draagkracht.

Een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm (sociaal minimum) wordt als draagkrachtloos inkomen gezien.

Bij een inkomen tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm wordt 50% van het inkomen boven 120% van de bijstandsnorm als draagkracht gezien.

Bij een inkomen boven 130% van de bijstandsnorm wordt 100% van het inkomen boven 130% van de bijstandsnorm als draagkracht gezien.

Inkomens uit AOW, Anw en Wajong kunnen netto hoger zijn dan de bijstandsnorm. Deze inkomens worden gelijkgesteld aan bijstandsniveau en leiden dus niet tot draagkracht.

Het bedrag boven het zogenaamde ‘vrij te laten vermogen’ moet voor 100% worden gebruikt voor de bijzondere bijstand.

Het ‘vrij te laten vermogen’ is per 1 januari 2017:
voor gehuwden: € 11.880
voor een alleenstaande ouder: € 11.880
voor een alleenstaande: € 5.940

Bij het bepalen van het vermogen voor de bijzondere bijstand tellen alleen de bank- en spaartegoeden mee. De eigen woning en overige vermogensbestanddelen tellen niet mee.

Senzer regelt voor de gemeente de bijzondere bijstand. Op www.senzer.nl/bijzonderebijstand kunt u een aanvraagformulier downloaden.