Certificaat ‘Kijk!’ voor brede school Deken van Hout

Op donderdag 21 mei van 10.30 tot 11.30 uur brengt wethouder Huijsmans een bezoek aan de brede school Deken van Hout in Asten (in de toekomst: Het Talent).

Hij reikt dan de certificaten ‘Kijk!’ en de ‘Informatiemap Voor- en vroegschoolse educatie gemeente Asten’ uit aan de partners.

De pedagogisch medewerkers van Pinkeltje, Korein en de leerkrachten van de basisschool hebben de afgelopen periode de training ‘Kijk!’ gevolgd.

Kijk! is een kindvolgsysteem waarmee de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten in staat zijn om de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart te brengen en de activiteiten in de groep af te stemmen op de individuele mogelijkheden van het kind.

Daarnaast heeft de gemeente een ‘Informatiemap Voor- en vroegschoolse educatie gemeente Asten’ samengesteld. Deze map heeft als doel om het VVE-beleid in de gemeente Asten te borgen.

Ook op de brede scholen Het Lover, Antoniusschool en De Horizon is de training gevolgd.