Atlant Groep en ORO bundelen expertise (+ AUDIO)

Werk en zorg gecombineerd. Op maat en dicht bij huis.

Aan de Lindestraat 28 in Asten laten de Atlant Groep en ORO sinds kort zien waar een nauwe samenwerking toe kan leiden. Op één locatie worden de expertise van ORO (dagbesteding en zorg) en die van de Atlant Groep (duurzame arbeidsparticipatie) gecombineerd in een zogenoemde basisvoorziening. Daardoor worden zorg en ondersteuning in werk voor mensen met een beperking zodanig georganiseerd dat zij maximaal kunnen participeren. De officiële opening van deze nieuwe locatie en daarmee de aftrap voor het nieuwe samenwerkingsconcept vond plaats op dinsdag 19 mei. Toespraken waren er van wethouder Jac Huijsmans, ORO-directeur Anja Korsten en René Walenberg, algemeen directeur van de Atlant Groep. Zij verrichtten ook de openingshandeling.

De integrale aanpak leidt ertoe dat de mogelijkheden voor mensen die balanceren op de grens van dagsteding en (betaald) werk vergroot worden. Niet alleen kan er meer maatwerk geleverd worden maar doordat zowel werkmogelijkheden als privésituatie worden betrokken krijgt iedereen de mogelijkheid om naar eigen kunnen mee te doen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. De huisvesting op één locatie draagt bij aan efficiënter werken en bespaart kosten. De locatie is laagdrempelig en toegankelijk; dagbesteding, arbeidsmatige activiteiten, vrijwilligerswerk en andere (dorps-)initiatieven komen hier samen. Ook is de reistijd voor een groot aantal cliënten sterk verkort. Gingen zij voorheen met de bus naar een dagbestedingscentrum in Helmond, nu komen ze met de fiets of te voet. Daarnaast gebruikt ORO in het gebouw een aantal kantoorruimtes als uitvalsbasis voor de begeleiders die thuis bij gezinnen in Asten werkzaam zijn.

Het concept sluit naadloos aan op de verantwoordelijkheid die gemeenten vanaf begin dit jaar hebben ten aanzien van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en (Jeugd)zorg. Met een basisvoorziening wordt de ondersteuning van en dienstverlening aan inwoners in de gemeente Asten, Someren en Deurne gewaarborgd.