Een kerstpakket voor de minima

Sinds 2002 is het gebruikelijk dat de H. Franciscusparochie in Asten een kerstpakket verzorgt voor de minima in Asten.

In 2007 is het Sint Jorisgilde in Asten aangehaakt bij deze actie vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid.

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december wordt weer de kerstactie gehouden bij de Plus Supermarkt in Asten.

Uit een verantwoord assortiment van 18 producten kan men een keuze maken, eventueel in pakketvorm. Na afrekening bij de kassa kan men het gekochte inleveren bij de dankbare werkers van de organisatie.

Zoals ieder jaar is het streven gericht op honderd pakketten.

De tijden: vrijdag 8 december van 10.00 tot 20.00 uur en zaterdag 9 december van 10.00 tot 16.00 uur.

Aansluitend worden de pakketten samengesteld en gedistribueerd door Onis Vluchtelingenwerk, LEVgroep Maatschappelijk Werk en Stichting Een Aarde.