Nieuwjaarsborrel OVS

Ondernemersvereniging Someren hield op woensdag 10 januari de nieuwjaarsborrel in Partycentrum De Platte Vonder in Someren-Eind.

Bijna honderd OVS-leden kwamen naar De Platte Vonder om elkaar te ontmoeten en de beste wensen voor het komende jaar uit te wisselen.

Voorzitter Moniek Peeters sprak haar eerste nieuwjaarstoespraak uit.

“Goedenavond allemaal, Fijn dat jullie hier naar toe zijn gekomen om de beste wensen naar elkaar over te brengen. En een bijzonder welkom aan onze spiksplinternieuwe burgemeester Dilia Blok en aan onze wethouder Gonnie van Bussel. En een minstens éven warm welkom aan onze eigen leden en hun partners.

Tja als verse voorzitter van de OVS mag ik een nieuwjaarsspeech houden en toen dacht ik wat ga ik aan jullie vertellen? Moet ik terugblikken of juist vooruitkijken? Ondanks dat jullie allemaal weten wat er in 2017 allemaal is gebeurd op deze wereld wil ik toch kort stil staan bij de nieuwe wereld waarin wij leven en ondernemen.

In 2017 werden verschillende plaatsen opgeschrikt door gewelddadige aanslagen. Het jaar begon in Turkije heel slecht waarbij op 1 januari een aanslag werd gepleegd in Istanbul in een nachtclub waarbij 39 mensen om het leven kwamen. Vervolgens werd er in mei 2017 een bloedbad aangericht tijdens het concert van Ariana Grande in Manchester en of dat nog niet genoeg was werd Las Vegas in oktober 2017 geconfronteerd met een schietincident waarbij 58 personen om het leven kwamen en meer dan 500 mensen gewond raakte. Al dit leed in de wereld zet ons allemaal met beide benen op de grond. Zullen we moeten leren  leven met deze verschrikkelijke gebeurtenissen? Ik ben bang van wel, maar ik hoop het niet. Ik vrees dat we dit de nieuwe wereld moeten noemen en dat we ook in 2018 te maken zullen krijgen met aanslagen.

Maar naast deze negatieve gebeurtenissen zijn er ook mooie momenten geweest in 2017. Een oud gezegde is: denk aan de mooie momenten van het leven en houd ze in gedachten. Laat dat positieve, het negatieve verzachten.

Mannen let op! Wisten jullie dat in 2017 sprake was van vrouwenpower? Nederland deed het namelijk erg goed met het vrouwenvoetbal. De Nederlandse Leeuwinnen werden begin augustus Europees kampioen voetbal en daar mogen we heel trots op zijn. Maar ook in het Somerse vindt vrouwenpower plaats. Ik ben namelijk de eerste vrouwelijke voorzitter van de OVS en Dilia Blok is de eerste vrouwelijke burgemeester van Someren. Ik spreek nu even op eigen titel: “ik vind dit geen verkeerde ontwikkeling J”.

Dit was wat mij betreft wel dit het wereldnieuws van 2017 en ik wil graag met jullie kijken naar de wereld van 2018 en dan vooral naar de ondernemerswereld, want dat mogen jullie immers verwachten van een ondernemersvoorzitter. En eigenlijk is het net als in 2016 en 2017: ik heb opnieuw een heel opgewekt gevoel over ondernemersland.

Uit een onderzoek van het CBS van oktober 2017 is gebleken dat de Nederlandse ondernemers vol vertrouwen het jaar tegemoet zien. Nederlandse ondernemers verwachten voor 2018 een verdere groei van de omzet, de werkgelegenheid en de investeringen. Ten aanzien van de omzet zijn de verwachtingen het meest positief. In november 2017 kopte het Financieel Dagblad: “Mkb-bedrijven verwachten een groeispurt in 2018 en wel van 24%. Dit zou heel mooi zijn en we hebben er dus met z’n allen vertrouwen in.

En hoe is het dan bij ons in Someren? Ik ben nu een halfjaar voorzitter van deze Ondernemersvereniging en ik denk dat we absoluut niet mogen klagen.

De bedrijventerreinen aan de Witvrouwenbergweg, de Lage Akkerweg en Broekstraat zijn volop in ontwikkeling en de huidige bedrijventerreinen zitten eigenlijk nagenoeg vol. Zelfs bedrijven uit Asten steken over en komen naar het mooie Someren. Ik zie dus alleen maar positieve ontwikkelingen. Om de belangen van de ondernemers op de bedrijventerreinen te behartigen hebben wij als OVS een nieuwe werkgroep opgericht, namelijk de werkgroep bedrijventerreinen. Deze werkgroep heeft al diverse gesprekken gevoerd met de gemeente, heeft ingesproken op het voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Someren en op 30 januari 2018 vindt de eerste informatiebijeenkomst voor de ondernemers plaats. Ik roep iedere ondernemer op om naar deze bijeenkomst te komen. Laat je stem horen en geef aan waar jij vindt dat er verbetering moet komen. Op deze manier kunnen we de bedrijventerreinen nog sterker maken.

Door je ideeën te delen, kun je immers op de toekomst inspelen!

Maar hoe zit het met ons winkelgebied in 2018? Volgens onderzoek ligt de omzet in de Nederlandse detailhandel na ruim tien jaar weer boven het niveau van voor de crisis. Toch blijft de winkelstraat erg kwetsbaar. Daar willen wij iets aan doen! In 2018 gaat de Ondernemersvereniging in samenwerking met de Rabobank en de gemeente een systeem ontwikkelen voor de toekomst waarbij iedereen moet investeren in ons winkelgebied. Met iedereen bedoel ik vastgoedeigenaren, de centrumondernemers, maar ook de gemeente, OVS en Rabobank. Naar mijn mening kunnen we het winkelgebied alleen maar sterker maken door samen te werken en hier gaan we voor!

We moeten niet alleen samenwerken met de Somerense ondernemers maar we moeten ook samenwerken over de grenzen. Daarom wordt ook in 2018 de samenwerking voortgezet met de ondernemersverenigingen uit Asten en Deurne. Regelmatig voeren wij overleg en ook dit jaar zullen er weer een aantal gezamenlijke bijeenkomsten worden georganiseerd.

Als laatste wil ik graag een woord richten aan onze vrijwilligers. Door de inzet van veel vrijwilligers is er veel bereikt in 2017 en ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan onze Vereniging. We hebben een prachtig jaar achter de rug met vele hoogwaardige activiteiten. Zonder onze vrijwilligers was dit niet mogelijk.

Wij gaan het in 2018 met ‘elkaar en voor elkaar doen’, zodat wij aan het eind van 2018 hopelijk kunnen zeggen “We hebben het aardig voor elkaar!” Zó gaan wij het samen doen en ik wens jullie daar veel succes en ook heel veel plezier bij, want je weet het: pret is zo vaak het begin van zakelijk succes. Maar vóór alles wens ik jullie allemaal een goede gezondheid, heel veel huiselijk en zakelijk geluk, en veel léf bij het ondernemen in 2018!"

Van mijn kant vond ik het een eer om in deze functie voor de eerste keer een nieuwjaarsspeech te houden en ik hoop dit volgend jaar opnieuw te kunnen en mogen doen.

Ik stel dan ook voor om te toasten op het nieuwe jaar!