Ontwerpbeheerplan Natura 2000 voor Strabrechtse Heide

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerpbeheerplannen van tien Natura 2000-gebieden vastgesteld in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Het gaat om Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek, Kampina & Oisterwijkse Vennen, Kempenland-West, Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen, Brabantse Wal, Langstraat, Regte Heide & Riels Laag, Oeffelter Meent, Ulvenhoutse Bos en de Strabrechtse Heide en Beuven in Someren.

De plannen voorzien in de instandhouding en uitbreiding van habitats en vogelsoorten in de gebieden. Daarnaast ontstaat er, in het kader van de PAS, economische ontwikkelruimte.

Voor de plannen geldt een algemene inspraakprocedure van zes weken, die binnenkort zal worden gestart.