Bijeenkomst wijkraad Loove over aanpak Loovevijvers

Op woensdagavond 31 januari was er een bijeenkomst van Wijkraad Loove, samen met de gemeente Someren, basisschool LeerRijk en werkgroep Loovevijvers.

Tijdens deze avond werd stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom de Loovevijvers.

Alle betrokken partijen werden bijgepraat over de status van het project ‘Aanpak Loovevijvers’. Omdat het budget niet toereikend is voor alle wensen, zijn zowel de wijkbewoners als basisschool LeerRijk door de gemeente uitgedaagd om enkele werkzaamheden zelf uit voeren en enkele sponsoren te vinden die een steentje hieraan bij kunnen dragen.

De komende weken worden enkele initiatieven opgezet zoals een schoonmaakactie op vrijdag 23 februari en een bijeenkomst op woensdag 7 maart.

Interesse om actief te helpen of te sponsoren?

Stuur een e-mail naar wijkraadloove@live.nlof via Facebook: www.facebook.com/wijkraadloove.someren.