Aanbieding inventarisatierapport biotoopverbetering op golfbaan Het Woold

Op golfbaan het Woold in Heusden vond op donderdag 1 juli een bijzondere gebeurtenis plaats. Op die dag werd het inventarisatierapport biotoopverbetering door het bestuur van de golfvereniging het Woold aangeboden aan de eigenaren van Golfbaan het Woold.

Dit ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Vier Eikenbaan.

Het project is onder meer een uitvloeisel van de goede samenwerking tussen de baaneigenaren en de golfvereniging.

Rob Fritsen

Karakteristiek voor golfbaan Het Woold is de ligging in een gevarieerd landschap, bestaande uit bos, heide waterpartijen en vochtige graslanden met poelen.

Na de aanleg hadden de natuurgebieden enige jaren nodig om tot volle wasdom te komen. 

In het voorjaar van 2020 zijn door de leden van de Natuurwerkgroep IVN het Woold een aantal biotoopverbeteringen op de golfbaan aangebracht.  

Dit werd mede gefinancierd uit een subsidiepot van het Brabants Landschap en de provincie Brabant en gelden vanuit de Nationale Postcode Loterij.

Rob Fritsen

De biotopen vormen een belangrijk onderdeel van de natuur op de baan en moeten zich ontwikkelen tot natuurgebieden met een grote variatie in planten- en dierenleven. Denk aan bloemrijke graslanden, heideveldjes van struik- en dopheide, veel verschillende vlinders en libellen, veel vogelsoorten, amfibieën en reptielen als kikkers, padden, salamanders, hagedissen en de zoogdieren als muizen, marter, wezel, hermelijn, konijn, haas en ree.

Tien jaar geleden ontstond de Natuurwerkgroep IVN het Woold en op donderdag 1 juli leverden zij hun inventarisatierapport over 2020 in.

Daaruit blijkt dat de flora zich heeft ontwikkeld tot bijna 350 soorten planten, waaronder sporenplanten, kruidachtige planten en houtachtige gewassen zoals bomen en struiken. 

Ook de fauna heeft zich als gevolg van de verschillende biotopen met veel wilde bloemen als leefgebied bijzonder ontwikkeld. Tien jaar geleden werden er zeventig vogelsoorten in de omgeving geteld. Dat aantal is opgelopen tot ruim 150.

Dat komt ook omdat de nestvoorzieningen voor vogels zijn uitgebreid. De Natuurwerkgroep IVN het Woold bood aan de eigenaren van de golfbaan een nestkast voor de steenuilen aan. 


Rob Fritsen

SIRIS-tv zendt volgende week een uitgebreide documentaire uit over het inventarisatierapport biotoopverbetering op golfbaan Het Woold. 

Aan het woord komen de voorzitter van golfvereniging Het Woold Harry Span, baanarchitect Han Wessels, Ad Verhoeven en Rudolf Raymakers van Natuurwerkgroep IVN het Woold, Cor Vos van het IVN en eigenaar Toine Manders.

Rob Fritsen

Rob Fritsen maakte een filmpje over het natuurproject van Het Woold.

Op SIRIS-tv is onderstaand filmpje te zien.