Aanleg fietspad Dijkstraat in Asten gaat beginnen

De gemeente Asten heeft mondelinge overeenstemming bereikt over de aankoop van de laatste grondstroken aan de Dijkstraat in Asten.

De grondstroken zijn nodig voor de aanleg van het fietspad. Het gaat om zes percelen van meerdere eigenaren. Binnenkort worden de overeenkomsten ondertekend.

De werkzaamheden aan het fietspad starten begin februari.

Met de aankoop van de grond is de laatste horde genomen voor de aanleg van het fietspad. Over de gehele lengte van het ruim drie kilometer lange traject komt een fietspad van ruim drie-en-een-halve meter breed.

Alleen ter hoogte van de manege is er een versmalling vanwege een bestaand huis.

De verbreding is wenselijk voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Asten per fiets en de verkeersveiligheid.

Wethouder John Bankers: ,,De aanleg van een nieuw fietspad aan de Dijkstraat is voor velen een lang gekoesterde wens. Het fietspad is nu te smal en verkeert in een slechte staat. Door het fietspad te verbreden ontstaat er een prima fietsverbinding voor woon-werkverkeer van en naar Asten én een prettig fietspad om recreatief te fietsen.”

Start werkzaamheden

Aannemer Vissers Ploegmakers gaat het fietspad aanleggen. Het bedrijf is inmiddels met de planning en opstart van het werk begonnen. Allereerst worden de bomen in de eerste weken van februari gekapt. Vanwege het broedseizoen moet de kap volgens de natuurwet voor medio maart plaatsvinden.

De gemeente Asten kijkt met inwoners naar mogelijkheden om het gekapte hout te gebruiken voor maatschappelijke initiatieven binnen de eigen gemeentegrenzen. Na de aanleg van het brede fietspad worden er bomen herplant. Daarnaast moeten de nutsbedrijven het ondergrondse leidingnet aanpassen, voordat de daadwerkelijke aanleg van het fietspad kan plaatsvinden. Zodra meer zicht is op de concrete planning van het werk worden omwonenden en belanghebbenden opnieuw door de gemeente Asten geïnformeerd.

Klimaatmaatregelen

In het kader van klimaatadaptatie wordt tijdens de werkzaamheden ook het riool in de bebouwde kom onder het fietspad vervangen. Er komt een gescheiden riool te liggen, waarmee het vuil water en het regenwater apart worden opgevangen. Daarnaast wordt aan de huiseigenaren aan dit deel van de Dijkstraat gevraagd om het regenwater af te koppelen.

Aan die oproep wordt breed gehoor gegeven. Het afkoppelen van regenwater heeft een positief effect op het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval.