Aanpassingen eucharistievieringen in Franciscusparochie

Omdat de komst van een kapelaan in de Franciscusparochie Asten-Someren voorlopig uitblijft en alleen pastoor Steijaert en diaken Jack Swaanen de H. Missen kunnen doen, is besloten om per 1 juli het aantal eucharistievieringen te verminderen.

Iedere zondag zijn er vie­ringen in Asten en Someren (twee plaatsen met een goed kerk­be­zoek) en om en om vie­rin­gen van dins­dag tot en met vrij­dag om 19.00 uur.

In Asten en Someren hechten de zorg­cen­tra Sonnehove en de Lisse sterk aan een eucha­ris­tie­vie­ring. De maandelijkse vieringen gaan dan ook door.

In Heus­den en Lierop wordt, gezien het geringe kerk­be­zoek, gekozen voor een maandelijkse eucha­ris­tie­vie­ring. In de twee dorpen ver­zorgt de pa­ro­chie van­zelf­spre­kend doopsels en uit­vaar­ten.

De eucha­ris­tie­vie­ringen in ge­meen­schapshuis De Einder in Someren-Eind komen te vervallen. Doopsels en uit­vaar­ten blijven gewoon moge­lijk in Someren-Eind.

De bede­vaarts­plaats Ommel heeft een bij­zon­dere plaats en dat zal in de toe­komst ook zo blijven. In Ommel blijven ze de eucha­ris­tie vieren op zater­dag om 17.00 uur. Ook zal er op de eerste en tweede woens­dag van de maand een och­tend­mis wor­den gevierd.