Aantal honderdplussers blijft groeien

Op 1 januari 2023 woonden er 2.572 mensen van honderd jaar of ouder in Nederland. Dit zijn er ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden.

In Someren woonde er op het moment van tellen één honderdplusser. Vandaag ontvingen we het bericht dat de 100-jarige Mien Raijmakers op zondag 10 september is overleden.

In Asten zijn er twee honderdplussers.

Van de 2.572 honderdplussers op 1 januari 2023 was het overgrote deel vrouw (2.172).

Over het algemeen leven vrouwen langer dan mannen.

Het CBS verwacht dat het aantal honderdplussers vanaf 2025 verder zal stijgen en dat er in 2040 meer dan 5.000 eeuwelingen zijn.