Aanvragen mantelzorgcompliment kan nog tot 1 december

Tot 1 december kunt u bij de gemeente Asten het Mantelzorgcompliment 2021 aanvragen. 

Dit is een (financiële) blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet. Zorgvragers die in Asten wonen en hun mantelzorger, kunnen de aanvraag indienen. 

Zorgt u voor iemand die in Asten woont? Dan kunt u een aanvraag indienen samen met diegene waar u voor zorgt. 

Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Financiële vergoeding

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt bij de gemeente. Het maximale bedrag dat per zorgvrager wordt uitgekeerd is € 100.  

Mantelzorger

U bent mantelzorger als u tenminste 8 uur per week en langer dan drie maanden mantelzorg verleent en dit niet doet omdat het uw werk is of vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB).

Aanvragen

De aanvraagtermijn voor het mantelzorgcompliment loopt tot 1 december. Dit moet door uzelf worden aangevraagd in 2021 en kan digitaal via een aanvraagformulier op www.asten.nl. Het is ook mogelijk om het formulier te downloaden en dan op papier in te vullen.

Voor meer informatie bel of e-mail naar het Klant Contact Centrum van de Gemeente Asten, via tel. 0493-671212 of per e-mail kcc@asten.nl of het Sociaal Team Asten, via tel. 0493-671234 of per e-mail sociaalteam@asten.nl