Accorde en Joosten-Manders worden RSW Accountants + Adviseurs

Sinds de fusie begin 2019 zijn Accorde in Someren, RSW in Helmond en Asten en Joosten-Manders in Deurne intensief gaan samenwerken. 

De samenwerking is inmiddels zó sterk geworden dat ze gevoelsmatig één organisatie zijn. Systemen en programma’s zijn goed geïntegreerd. Collega’s zijn op elkaar ingespeeld en zoeken elkaar op om klanten nog beter te kunnen helpen.

De kantoren gaan dezelfde naam hanteren. Met ingang van 1 januari 2022 gaan ook Accorde en Joosten-Manders officieel verder als RSW Accountants + Adviseurs.

Om de synergie compleet te maken zal het team van het RSW-kantoor in Asten op 3 december verhuizen naar het kantoor van Accorde aan de Witvrouwenbergweg 15a in Someren.