Adriaan Swinkels nieuwe voorzitter van mannenkoor De Nachtegaal

Voor het eerst sinds 19 november 2019 hield mannenkoor De Nachtegaal uit Someren weer op de ouderwetse manier een ledenvergadering. Een behoorlijk aantal agendapunten moesten worden afgehandeld.

Verrassend was de opening door de voorzitter Henk Meeuws, die zich voldoende hersteld voelde om deze taak op zich te nemen. Hij stelde direct voor om de verkiezing van de nieuwe voorzitter naar voren te halen. In een emotionele verklaring dankte hij de leden voor de jarenlange samenwerking en de steun die hij ontving gedurende zijn ziekte.

Met 30 leden was de uitslag snel bekend. Met 29 stemmen voor en een ongeldige stem werd Adriaan Swinkels gekozen als nieuwe voorzitter. Henk reikte hem de voorzittershamer over, waarna de rest van het programma kon worden afgehandeld.

Als eerste dankte de nieuwe voorzitter de leden van het koor in het in hem gestelde vertrouwen. Direct daarna werd de scheidende voorzitter met een speech bedankt voor de vele jaren van zijn voorzitterschap en werd Henk na ontvangst van enkele cadeautjes ook nog benoemd tot erelid van het koor.

Als nieuwe bestuursleden werden vervolgens benoemd Geert van Lierop en Adriaan Smits.

Daarna was het de beurt om stil te staan bij het afscheid van secretaris Harry Leenen. Na een mooie speech door de nieuwe voorzitter kreeg Harry een daverend applaus van de aanwezigen en ontving hij enkele cadeautjes.