Afscheidsviering pastor Jan Zwirs in Koepelkerk Lierop

Pater Jan Zwirs nam op zondag 2 januari afscheid met een laatste eucharistieviering in de Koepelkerk in Lierop.

Na 33 jaar in de binnenlan­den van Borneo te hebben gewerkt en na 21 Lieropse jaren wil Jan (81) het rusti­ger aan gaan doen.

Op donderdag 6 januari vertrekt hij naar het Missiehuis in Teteringen.

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om Jan Zwirs een groots afscheid aan te bieden. Lierop gaat op een later tijdstip afscheid van hem nemen.

Door corona mocht maar een beperkt aantal mensen en een selectie van A Capella de afscheidsviering van Jan Zwirs in de Koepelkerk meemaken.

Herder Jan nam afscheid met de volgende preek: ,,Ik herinner me nog hoe ik als kleine jongen achterop de fiets van mijn vader zat of met korte slagen achter hem aan schaatste vasthoudend aan de bezemsteel die als sleeptouw diende. Op m'n elfde verliet ik het ouderlijk huis want ik ging naar het seminarie want ik wilde missiepater worden en naar verre landen gaan. Ook al was ik op het seminarie omringd met vriendelijke paters en talrij medestudenten, toch voelde ik me nogal eens eenzaam. Ik miste het warme nest. In 1967 was het dan zover en vertrok ik naar Borneo. 33 Jaar lang heb ik daar rondgetrokken. Af en toe logerend bij medebroeders, meestal op een eenmanspost diep in het binnenland en tijdens de wekenlange dienstreizen verblijvend in de simpele huisjes van de plaatselijke bevolking. Ik ging voor in kerkdiensten, verzorgde zieken, bouwde scholen, kerken en gezondheidsposten. Op blote voeten voetbalde ik mee in de plaatselijke voetbalclub FC Laham en vertelde talloze verhalen tijdens de cursussen die ik hield voor de leiders van de plaatselijke geloofsgemeenschappen. 's Avonds luisterde ik dan naar hun verhalen. Het waren mooie jaren. Omdat er in de loop der tijd steeds meer Indonesische priesters kwamen en het aantal Nederlandse paters op Borneo gestaag terugliep ben ik in 2000 teruggekeerd naar Nederland. Freek Groot, mijn trouwe vriend op Borneo, was al eerder teruggekeerd naar Nederland en pastoor geworden in Gerwen en Nederwetten. Via hem ben ik, de Zuid-Hollandse zwerver, in het Brabantse Lierop terechtgekomen. Al werd ik hier met een warm welkom ontvangen, toch waren de eerste maanden niet gemakkelijk. Het was allemaal zo anders dan op Borneo. Bij het voorbereiden van mijn preken maakte ik mijn aantekeningen nog in het Indonesisch, maar in de loop der jaren ben ik me steeds meer thuis gaan voelen. In Lierop en de omliggende dorpen ontmoette ik steeds weer lieve mensen die mij accepteerden zoals ik ben. .. met de broek in de sokken op de racefiets. Zij die mij terzijde stonden en die mij ook de kans gaven om met allerlei dorpsactiviteiten zoals kerstshows en bonte avonden mee te doen, zodat ik hier dankzij jullie allemaal 21 prachtige jaren heb gehad, en waar ik ook m'n 40- en 50-jarig priesterjubileum op een onvergetelijke wijze gevierd, heb mogen meemaken. Toch ga ik in deze eerste week van het nieuwe jaar Lierop verlaten om te gaan wonen in het missiehuis in Teteringen, dichtbij Breda, waar naast enkele van mijn medebroeders ook de paters svd van Deurne en de paters scj van Asten wonen. Ik verhuis omdat de jaren gaan tellen, dat is 't. Ik word een beetje moe en zo lijkt Teteringen het eindpunt te worden van mijn zwerftocht over de wereld. Het is een lange tocht geworden. Vanuit Langeraar, via Kaatsheuvel, Nieuwkerk en Oudenbosch naar Borneo en vervolgens naar Lierop en nu naar Teteringen. Gedurende die lange, soms moeilijke reis heb ik het geluk gehad steeds weer lieve mensen om me heen te hebben. Familie, medebroeders, parochianen en dorpsgenoten. Mensen die mij steeds weer inspiratie hebben gegeven om door te gaan. Dankzij jullie warme liefde, medewerking en zorg ben ik overeind kunnen blijven en heb ik mogen genieten van vele mooie momenten en waardevolle ontmoetingen. Heel veel dank daarvoor aan jullie allemaal. En misschien heb ik op mijn beurt hier en daar wat licht, vreugde en vrede kunnen brengen. Ik hoop dat jullie hier in Lierop de fakkel brandende kunnen houden. Dat mede dankzij de begeleiding van het pastorale team van de Franciscusparochie en de inzet van vele vrijwilligers de Koepelkerk het spirituele centrum van ons dorp kan blijven worden en vooral dat de bevrijdende boodschap van Jezus van Nazareth mag blijven klinken in ons midden en mag helpen om onze dorpsgemeenschap te laten blijven een goede gemeenschap. Ik wens jullie allemaal heel veel goeds in de toekomst".

Namens de locatieraad sprak ook Gerrit Sanders de pastor toe: ,,Wat we allemaal al lange tijd tegen beter weten in hebben zien aankomen, krijgt opeens heel concreet de vormen nu het afscheid akelig dichtbij is gekomen. De doodse stilte na de aankondiging van pastoor Zwirs aan het einde van de viering op zondag 14 november dat hij Lierop zal gaan verlaten sprak boekdelen. Zo stil is het nog nooit geweest. En dan nu de laatste viering in de koepelkerk. Ruim twintig jaar hebben wij mogen meemaken hoe hij de inspirator is geweest om van de toenmalige parochie iets groters en levendigers te maken dan alleen maar zondagse kerkbezoeken. De wekelijkse bijeenkomsten van de locatieraad op de dinsdagmorgen in de pastorie zijn in de loop van de tijd uitgegroeid tot een samenzijn waar we steeds weer naar uitgekeken hebben en die we niet zouden hebben willen missen. Koffiedrinken in een vertrouwde, gezellige en vriendelijke sfeer zonder daarbij de zakelijke kant van kerk en omgeving uit het oog te verliezen staan daarbij centraal. Zijn vriendelijkheid, geduld en humor hebben aanstekelijk gewerkt voor ieder die het geluk heeft gehad hem te mogen ontmoeten maar meer nog om met hem te mogen samenwerken. De vele vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken voor onze Koepelkerk zullen dat beamen. Daarom zullen zowel de alleroudsten als de allerjongsten onder ons en iedereen daartussen hem blijven herinneren als de pastoor die door zijn aanwezigheid de verbindende factor voor Lierop is geworden. Hij was een graag geziene gast bij voorstellingen en muziekuitvoeringen en vervulde meerdere malen een rol zoals in de Kerstshows en de Passie. In de afgelopen twintig jaar zijn de waarderingen en erkentelijkheid voor zijn betrokkenheid bij de Lieropse gemeenschap niet onopmerkelijk voorbij gegaan. Vanwege zijn bescheidenheid moeten we echter vaak wachten tot er zich een bijzondere gelegenheid voordeed om hier als dorpsgemeenschap op hartverwarmende wijze uitdrukking aan te kunnen geven. De herinneringen aan de onvergetelijke feestelijke vieringen van zijn 40- en 50-jarig priesterschap in de zonovergoten pastorietuin hebben bij velen een warm plekje in hun hart gevonden. Om onze dankbaarheid en erkentelijkheid te kunnen tonen hadden we pastor Jan op grootse wijze willen uitzwaaien. De omstandigheden laten dat helaas niet toe. Maar met de stille trom uit Lierop vertrekken ligt niet in de aard van ons dorp. Daarom kijken we in de loop van 2022 naar een gepast uitzwaaifeest in de door pastor Jan vertrouwde en geliefde pastorietuin. Met pijn en weemoed in het hart zullen wij als gemeenschap hem zien vertrekken. Het besef dat die pijn en weemoed wederzijds is mag ons allen tot troost en dankbaarheid stellen. Pastor Jan, namens alle Lieropse mensen bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekent. We zullen je missen en zeker 't ‘môpke’ van de pastoor aan het einde van de mis. Wij wensen je nog vele mooie en gezonde jaren toe in Teteringen en hopen dat je de fietsroute naar Lierop nog eens zult maken".

Op onderstaand filmpje ziet en hoort u de preek van pater Jan Zwirs en de toespraak van Gerrit Sanders.