Algemene ledenvergadering carnavalsvereniging De Kaauw Voetjes

Carnavalsvereniging De Kaauw Voetjes uit Lierop houdt op dinsdag 9 mei de algemene ledenvergadering.

Deze vergadering begint om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Vurherd in Lierop. Alle leden zijn welkom.

Tijdens deze jaarvergadering wordt er een nieuwe kascommissie gekozen. Kandidaten kunnen zich voor of tijdens de vergadering melden bij het secretariaat via e-mail secretariaat@kaauwvoetjes.nl.

Ook zal er een financieel verslag gepresenteerd worden alsmede een leuke terugblik op het afgelopen jaar.

De jeugd ontbreekt niet met een mooi jaarverslag.

Er is een vooruitblik op het komende seizoen.

Twee bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar en er wordt afscheid genomen van enkele commissieleden.