Algemene ledenvergadering CV De Kaauw Voetjes

Carnavalsvereniging De Kaauw Voetjes uit Lierop houdt op woensdag 20 april de algemene ledenvergadering.

De vergadering begint om 20.00 uur in OJC Nirwana. Na afloop krijgen alle aanwezigen een gratis consumptie van de carnavalsvereniging. 

In deze ledenvergadering wordt u bijgepraat over het reilen en zeilen binnen de carnavalsvereniging en worden de toekomstplannen toegelicht.

Bij de bestuursverkiezing zijn Ellen Kusters (penningmeester), Koen Sijbers (vorst/algemeen bestuurslid) en Danny Maas (algemeen bestuurslid) aftredend en herkiesbaar.

Het bestuur draagt Mieke van den Eijnden voor als algemeen bestuurslid.

Voor meer informatie zie www.kaauwvoetjes.nl.