Algemene ledenvergadering en lezing 'Bloemen en insecten' bij Groei & Bloei

Groei & Bloei Asten-Someren houdt op dinsdag 12 oktober de algemene ledenvergadering in Museum Klok & Peel in Asten. Aanvang 19.30 uur.

Na de vergadering verzorgt Rini Kerstens een lezing over bloemen en insecten. 

Leden van Groei & Bloei hebben gratis toegang. Voor niet-leden zijn de kosten € 5.

Buurttuin Someren-Heide Annie Hendriks

Rini Kerstens uit Erp is oud-biologieleraar.

Actuele berichtgeving leert ons dat het aantal insecten, zowel soorten als individuen, fors terugloopt. Minder muggen, wespen, luizen en vliegen. Dat klinkt voor sommigen misschien als muziek in de oren. De werkelijkheid is echter dat de achteruitgang als een probleem moet worden gezien. Minder voedsel voor uiteenlopende insecteneters, gebrek aan bestuivers voor de cultuurgewassen en voor de wilde flora en geen vrucht- en zaadvorming. Ook de zaadeters komen in de problemen.

Buurttuin Someren-Heide Annie Hendriks

‘Insecten houden van bloemen’, het lijkt wel een populaire reclameslogan. maar het is veel meer. Er gaat een complete wereld schuil achter het bezoek van insecten aan bloemen. Stil staan bij bloemen en insecten betekent kennis maken met een innige relatie, zicht krijgen op de functionaliteit van bouw en gedragingen en op een stukje samenhang in de natuur. Het zal echter ook en vooral een ontmoeting zijn van verwonderen en bewonderen. Dicht bij huis kunnen we met een beetje goede wil onze tuinen en parken groenstroken en akkerranden insectvriendelijker inrichten. En dan is er veel te genieten.