Alle NWC-teams krijgen nieuw wedstrijdshirt met speciale details

Het winnende nieuwe wedstrijdshirt van NWC is bekend.

In de loop van het nieuwe seizoen gaan alle NWC-teams spelen in het fonkelnieuwe shirt dat speciale kenmerken bevat van de voetbalvereniging en van Asten.

De afgelopen jaren zijn er diverse NWC-wedstrijdshirts besteld met wisselende kwaliteit. Vanuit de kledingcommissie werd aangegeven dat er teveel verschil is ontstaan. Daarom is besloten om voor de hele club dezelfde wedstrijdshirts te laten ontwerpen. Samen met de designer van shirtsponsor Erima zijn drie speciale op maat gemaakte wedstrijdshirts ontworpen.

Aangezien het een shirt is voor de hele club hebben alle leden de kans gekregen om te stemmen welke van deze shirts de voorkeur genoot. Er is een mailing uitgegaan naar alle leden om te komen stemmen.

De drie verschillende wedstrijdshirts waren opgesteld in de kantine zodat iedereen deze kon komen aanschouwen. Daarnaast stond een stembus en stembiljetten waarop iedereen zijn/haar voorkeur op kon geven. 

Trots op NWC en op Asten

Nadat de vele stemmen zijn geteld is er een winnaar uitgekomen. Het winnende shirt is het nieuwe ontwerp geworden dat speciale details bevat.

NWC is trots op de club en op Asten, en dus zijn een aantal kenmerken op het shirt teruggekomen.

Denk aan het tonen van het oprichtingsjaar en de voluit geschreven clubnaam, maar ook de Astense vlag en het Astense wapen.

De variant met het licht oranje Astense wapen op het shirt is met afstand de grote winnaar geworden.

Aangezien NWC zo’n dertienhonderd leden heeft, kan niet alles per direct vervangen worden. Dit zal het komende seizoen geleidelijk aan gebeuren. Het betreft dus alleen de vervanging van het wedstrijdshirt, de broekjes en kousen blijven hetzelfde.