SIRIS.nl

Allerzielenviering in Koepelkerk in Lierop

In de Koepelkerk in Lierop worden op zondag 5 november dierbare overledenen herdacht tijdens de Allerzielenviering.

Tijdens deze bijzondere allerzielenviering gedenkt pastoor Steijaert naast de overledenen in het afgelopen jaar ook in gebed en zang de inwoners die in de afgelopen 868 jaar in Lierop zijn gestorven.

Mannenkoor A Capella luistert deze bijzondere eucharistieviering op met de vaste en wisselende gezangen.

Herdenkingskaars

De initiatiefnemers van de stichting Lierop 825 ontsteken aan het einde van de viering de speciale herdenkingskaars, geplaatst gerestaureerde eeuwenoude kerkhofmuur. Met het ontsteken van deze bijzondere noveenkaars wordt in het dorpshart een eerbetoon gebracht aan de dierbare overleden inwoners in Lierop.