Alzheimer Café over dementie, rouw en verlies: een moeilijk thema

Het Alzheimer Café Peelland hield op dinsdag 4 oktober een bijeenkomst met als thema 'dementie, rouw en verlies': een moeilijk thema.

Ruim veertig mensen waren voor dit onderwerp naar De Beiaard in Asten gekomen. Gespreksleidster Hannie Derksen ging voor de pauze in gesprek met de Astense Irene Kersten. Irene is lang werkzaam geweest bij de politie en heeft toen met allerlei heftige situaties te maken gehad. Ze is zich later gaan verdiepen in het gedrag van mensen in traumatische situaties en crisissen. Inmiddels heeft ze zelf een bedrijf dat organisaties, scholen en bedrijven in staat stelt crisissituaties optimaal op te vangen en betrokkenen effectieve nazorg te bieden. Ze mag dus met recht deskundig genoemd worden.

HANS WASMUS

In gesprek

Bij een ernstige gebeurtenis heeft dat niet alleen gevolgen voor de eerst betrokkene. Ook de partner, kinderen, vrienden, collega’s of werkgever zijn in meerdere of mindere mate betrokken bij de verwerking van het trauma of het verwerken van verlies. De vraag “Hoe ga je om met ernstige gebeurtenissen?” heeft dan ook niet een eenduidig antwoord. Elke persoon - mede afhankelijk van de relatie - reageert anders. Ook het te horen krijgen van de diagnose dementie kun je beschouwen als een ernstige gebeurtenis. Die kan enerzijds duidelijk zijn (‘Nou snap ik de reacties of het gedrag van mijn partner’), anderzijds roept het veel vragen op (‘Wat komt er op ons af? Hoe moeten we hiermee omgaan?). Een voor iedereen passend stappenplan hoe met deze zaken (rouw, verlies, dementie) om te gaan is er niet. Wel kun je in zijn algemeenheid stellen: “Praat er met elkaar over, steun elkaar, toon begrip en geef ruimte aan ieders eigen manier van verwerken. Laat de rouwende zien dat je er voor hem/haar bent, ga ernaar toe met een pannetje soep, bied aan het gras te maaien of vraag of je iets kunt doen”, aldus Irene.

En vergeet de (klein)kinderen niet. Ook zij hebben vragen en emoties bij het doodgaan van opa of oma en bij het zien van het dementieproces. Ga het gesprek aan in begrijpelijke taal. (Prenten)boeken kunnen daarbij een hulpmiddel zijn.

Vragen

Na de pauze was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Die kwamen er volop. Ze waren niet allemaal gerelateerd aan het thema rouw en verlies, maar kwamen wel voort uit de praktijk van alledag van mantelzorgers voor een persoon met dementie.

Bijvoorbeeld: Hoe komt het toch dat een persoon met dementie vervelend, snauwend en zelfs agressief kan zijn naar de naaste mantelzorger en als een blad aan een boom kan omslaan als er iemand anders binnenkomt?

Of: Waarom is een dagbesteding voor de ene persoon een geweldige oplossing en is een ander persoon er met geen stok naar toe te krijgen.

En deze: een persoon met dementie gaat ook een “rouwproces” in of kan met het overlijden van een dierbare te maken krijgen. Hoe beleeft die dat allemaal?

Irene probeerde het allemaal te duiden, maar ook bij het beantwoorden van deze vragen blijkt dat het voor iedere situatie en voor iedere persoon anders kan zijn. Wezenlijk bij het verwerken van rouw en verlies: toon liefde, heb begrip, heb geduld, geef ruimte en tijd aan ieders gevoelens.

Irene gebruikte nog een mooi beeld dat misschien houvast kan bieden in een uitzichtloos lijkende situatie: In een bootje heb je twee peddels nodig om vooruit te varen, anders draai je alleen maar rondjes: één peddel is verliesgericht en de ander toekomstgericht. Dus je mag denken aan het verlies en aan hoe alles was, maar houd je ook bezig met de toekomst.

Opening Alzheimer Cafe Peelland Rob Fritsen

Verder dit jaar

Het Alzheimer Café van 1 november heeft als thema ‘Jonge mensen met dementie’.

Het zal je maar gebeuren dat je op je 40e te horen krijgt dat je dementie hebt. Je zit nog in de bloei van je leven. Hoe ga je daarmee om? Waar loop je tegenaan? Kun je bijvoorbeeld nog blijven werken? En zo ja, hoe lang nog? Hoe vertel je dit aan collega's? En wat is de impact op je omgeving? Op je kinderen, die vaak nog jong zijn? Op je partner?

Gespreksleider Jac Huijsmans gaat in gesprek met Martine Doorenbosch, casemanager (jong) dementie bij De Zorgboog.

Het ACP van 6 december staat in het teken van het vijfjarig bestaan van Alzheimer Café Peelland.

Dan is er een theatervoorstelling van Theater Aan De Lijn. Twee zussen en een broer, alle drie op leeftijd, proberen te ontdekken wie dementie heeft. Het wordt een vrolijke, clowneske voorstelling. Een aanrader.

Kaartjes voor deze voorstelling zijn gratis verkrijgbaar bij het ACP op 1 november en kunnen ook besteld worden via e-mail alzheimercafepeelland@gmail.com

De bijeenkomsten vinden plaats in centrum De Beiaard in Asten, beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigen om 21.00 uur. Het eerste kopje koffie is gratis.