Alzheimer Café Peelland 6 september met thema ‘Dagbesteding’

Alzheimer Café Peelland houdt op dinsdag 6 september in centrum De Beiaard in Asten een bijeenkomst met als thema ‘Dagbesteding’.

Voor mensen met dementie kan het deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten heel zinvol zijn. Bovendien geeft het mantelzorgers ruimte.

In Deurne, Asten en Someren zijn verschillende aanbieders van dagbesteding. Hierover gaat deze bijeenkomst, die een iets andere opzet heeft dan gebruikelijk is.

Na de inloop vanaf 19.00 uur is er van 19.30 tot 20.30 uur een afwisselend programma: de gespreksleider gaat in gesprek met een casemanager dementie Marion Staals-Vermeulen van Savant.

In twee blokken presenteren verschillende aanbieders van dagbestedingen zich. De casemanager vertelt over de zin van de dagbesteding, hoe financiering werkt, hoe aanmelding verloopt en dergelijke.

De verschillende aanbieders uit de regio vertellen of laten zien - ieder in anderhalve minuut - wat hun dagbesteding inhoudt, zodat de verschillen tussen de aanbieders duidelijk worden en iedereen kan bepalen welke activiteiten het beste bij de persoon met dementie passen.

Na de pauze van 20.30 tot 20.40 uur is er een dagbestedingsmarkt: de verschillende aanbieders hebben een stand in de Spiegelzaal waar ze uitgebreider informatie geven over hun locatie en hun activiteiten.

Bij het begin van de markt krijgt ieder een boekje met een overzicht van de deelnemers en wat zij te bieden hebben.

De dagbestedingsmarkt krijgt een vervolg op Wereld Alzheimerdag (21 september) en op zaterdag 24 september in de vorm van openstelling voor belangstellenden. Daar kan men zich voor opgeven met een aanmeldingsformulier, verkrijgbaar op 6 september. Deze samenwerking past perfect in het thema van Wereld Alzheimerdag: Samen op Pad.

Verder dit jaar

4 oktober 2022: In gesprek over rouw en verlies

1 november 2022: Jonge mensen met dementie

6 december 2022: Theatervoorstelling in verband met 5-jarig bestaan