Alzheimer Café Peelland over bankzaken en dementie

Na het feestelijke Alzheimer Café van 6 december vanwege het vijfjarig bestaan van Alzheimer Café Peelland stond op dinsdag 10 januari weer een gewoon thema op het programma: Bankzaken en dementie.

Tegen welke problemen omtrent bankzaken kan een persoon met dementie aanlopen? Hoe kun je voorkomen dat je slachtoffer wordt van fraude?

Dat waren de twee belangrijkste vragen bij het Alzheimer Café Peelland. Jac Huijsmans ging hierover in gesprek met Eeke Wilbers en Marjan de Wit, beiden van Assurantiekantoor Schriks, tevens kantoor voor bankzaken van Regiobank. Zij wisten in heldere bewoordingen en op concrete wijze helderheid te verschaffen over een aantal aspecten van ‘bankzaken en dementie’. Ze vonden in de ongeveer vijftig aanwezigen in De Beiaard een aandachtig gehoor.

Problemen

Problemen voorkomen is natuurlijk beter dan problemen krijgen. Daarom is het eerste advies bij beginnende dementie, liefst nog eerder: ga iemand machtigen om je financiën met je bankrekening te regelen. Meestal is dat de partner, een zoon of dochter of een ander familielid. Vaak is het verstandig zelfs een tweede persoon te machtigen, zodat die kan meekijken in de financiële transacties. Voor die machtiging moeten zowel degene die machtigt als de gemachtigde(n) naar de bank komen en de machtiging ondertekenen. Degene die machtigt moet dan wilsbekwaam zijn, dus wacht niet tot de dementie al ver gevorderd is. Veel zaken kunnen overigens ook geregeld worden via een levenstestament (via de notaris), onder andere het aanwijzen van een bewindvoerder (wat dan door de kantonrechter goedgekeurd moet worden). Zolang degene die machtigt zelf zijn zaken kan afhandelen doet hij dat zelf, als blijkt dat dat niet meer lukt kan de gemachtigde taken overnemen, zoals overschrijvingen doen en contant geld pinnen. Personen met dementie lopen vrijwel allemaal  een keer tegen problemen aan: pasje kwijt , pincode vergeten of een rekening twee keer betalen. Een gemachtigde kan dan helpen de schade te beperken, al dan niet met hulp van de bank. Eeke en Marjan maakten hun verhaal duidelijk met een aantal praktijkvoorbeelden en tips.

Fraude

Praktijkvoorbeelden en tips hadden ze ook op het gebied van fraude. Die komt voor in allerlei vormen: via WhatsApp, via e-mail, via internet, per telefoon of zelfs door 'collectanten'. De fraudeur probeert in mooie woorden het vertrouwen te winnen. Hij doet zich op gewiekste wijze voor als zoon of dochter (via Whatsapp) en vraagt je een rekening te betalen of geld over te maken. Of hij stuurt een perfect nagemaakt mailtje van de bank met het verzoek in te loggen en enkele handelingen te verrichten om je saldo veilig te stellen tegen criminelen. Of je wordt gebeld door een 'bankmedewerker' die je pasje wel even komt halen om fraudeurs voor te zijn. De boodschap: trap er niet in; vertrouw niemand. Een waarschuwing die overigens niet alleen gericht is aan mensen met dementie, maar aan iedereen.

Na de pauze.

In de pauze ontstonden aan de meeste tafels geanimeerde gesprekken, zoals dat hoort in een café.

Na de pauze kwamen vragen en aanvullingen uit de zaal aan de orde. Zo werden ervaringen gedeeld over een 'collectant' aan de deur en een e-mail met 'we willen een pakket bezorgen. Wilt u onderstaand bedrag overmaken, dan zorgen wij ervoor dat het pakketje snel bij u is.'

Er waren interessante vragen als: 'Kijkt een bank naar een afwijkend betalingspatroon dat kan wijzen op fraude of misbruik?' (Nee, het hoofdkantoor doet ter voorkoming van witwassen controle op grote bedragen,  maar niet naar afwijkingen waar wij het vandaag over hebben). Of 'Zijn er kosten verbonden aan een bewindvoerder?' (Vaak doet een bewindvoerder zijn werk pro deo; er kan een vergoeding tot € 675 per jaar gegeven worden, wist iemand in de zaal te melden). 'Als een persoon met dementie een gezamenlijke rekening heeft (en/of-rekening) met de partner, moet er dan iets aan veranderen als de persoon met dementie niet meer handelingsbekwaam is?' (Nee, de partner kan de rekening handhaven.)

Verder kwam nog ter sprake hoe het zit met verzekeringen indien iemand in het verpleeghuis wordt opgenomen. Advies: neem met het verpleeghuis en je verzekeringsmaatschappij op hoe het in dit geval zit met aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering. En een algemeen advies: zorg dat je thuis een mapje hebt waar voor nabestaanden/gemachtigden/bewindvoerder alle van belang zijnde spullen inzitten, waaronder verzekeringen.

Al met al een goed bezet, geanimeerd café met een aansprekend thema, dat zoals altijd afgesloten werd met het bedanken van de gastsprekers, het uitreiken van enkele boeketten en het zingen van het slotlied, Schuil maar bij mij van Pro et Contra.

Het volgende Alzheimer Café Peelland is op dinsdag 7 februari en heeft als thema ‘Dementie en muziek’.

Muziek heeft invloed op gedrag en emoties. Muziek ontspant en zorgt voor afleiding. Muziek haalt herinneringen naar boven en verbindt. Hoe kun je muziek inzetten in de thuissituatie bij mensen met dementie? Frédéric Philippi, muziektherapeut bij Savant Zorg, neemt de bezoekers mee in de wondere wereld van muziek bij dementie.                                                                                                                                  

Beleef het mee in Alzheimer Café Peelland. Een mooie muzikale afsluiting van het ACP in De Beiaard voordat ze in maart met het ACP verhuizen naar het nieuwe gemeenschapshuis in Asten, ’t Kwartier.

De bijeenkomst is zoals gewoonlijk van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Praten met lotgenoten

Mevrouw R. van den Boom uit Asten heeft een partner met dementie. Zij zou het fijn vinden om met andere mantelzorgers van gedachten te wisselen over hun ervaringen, niet hoogdravend, maar bij wijze van spreken “gewoon aan de keukentafel”. Wie hier ook voor voelt kan contact opnemen met haar; Dalkruid 8 in Asten. tel: 06-10330418.