Alzheimer Café Peelland in ’t Kwartier

Alzheimer Café Peelland houdt op dinsdag 2 mei een avond met als thema 'Wat kan het alledaagse leven met dementie gemakkelijker maken?'

Gelukkig hebben vertrouwde én nieuwe bezoekers de weg naar het Alzheimer Café op de nieuwe locatie 't Kwartier in Asten weten te vinden, zo bleek de afgelopen bijeenkomsten.

Het café is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren en is van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Wat kan het alledaagse leven met dementie gemakkelijker maken? Eenmaal geconfronteerd met het besef dat je lijdt aan dementie, is het voor veel mensen en hun partners/omgeving moeilijk om daar mee om te gaan.

Hoe kun je het verdere leven toch zo aangenaam mogelijk maken? Welke raad kun je hen meegeven? Raad geven is één, er dagelijks invulling aan geven is moeilijker. Hoe breng je de raadgevingen zo goed mogelijk in praktijk?

Deze en andere vragen komen uitgebreid aan de orde in het gesprek dat gespreksleider Jac Huijsmans heeft met casemanager dementie Susanne van Dijk van Savant.

In het gesprek wordt het thema bekeken vanuit het perspectief van de persoon met dementie zelf, de directe mantelzorger(s) en de omgeving..